Deutsch Direkt
o szkole
nauka u nas
oferta kursowa
cennik
certyfikaty
aktualności
kontakt
regulamin
rekrutacja

Jak wygląda nauka u nas? 

  •  Prowadzimy nabór co semestr i po teście kwalifikacyjnym przydzielamy do poszczególnych grup.
  • Ponieważ  mamy grupy na wielu poziomach, w jednej grupie znajdą się kursanci o bardzo zbliżonym poziomie, co znacznie ułatwia naukę jak i nauczanie.
  • U nas zapisujesz się na semestr nauki i po semestrze sam decydujesz, czy chcesz kontynuować naukę u nas, czy nie?  (z reguły wszyscy przechodzą na kolejne semestry)
  • My się za ciebie nie nauczymy, ale poprzez testy, prace kontrolne i wiele prac domowych, zmuszamy do przyswajania nowej wiedzy jak i nabywania nowych umiejętności.
  • Osoby, ktore nie zrobiły postępu w danym semestrze, nie zaliczyły testów bądź innych prac, nie mogą kontynuować nauki na kolejnych semestrach.
  • Oferujemy pracę w małych grupach, więc każdy na szansę wypowiedzieć się  na zajęciach.
  • Pracujemy nad rozwijaniem wszystkich sprawności tzn. rozwijamy sprawność rozumienia tekstu słuchanego, czytanego, ale również sprawności produktywne takie jak mówienie i pisanie. Preferujemy metodę kognitywno-komunikacyjną.
  • Kładziemy również nacisk na poprawność językową, ponieważ tylko przez nauczanie z udziałem świadomości możemy przygotować naszego kursanta do autonomicznego (samodzielnego) uczenia się, tzn. przygotowujemy do uczenia się przez całe życie. Każdy kursant po nauce w naszej szkole posiada wiedzę, jak może się dalej uczyć sam, poszerzać słownictwo z potrzebnych mu dziedzin.
  • Potrafimy  zainteresować i zmotywować do dalszej nauki uczniów zdemotywowanych już nauką niemieckiego w szkole.
  • Rodzice powierzający nam swoje dzieci mogą być pewni, że oceny dziecka będą odzwierciedleniem ich wkładu pracy oraz umiejętności językowych. (nie stawiamy "piątek" za nic). Na życzenie rodziców możemy na bieżąco informować o postępąch, aktywności i ocenach dziecka na kursie. W przypadku jakichkolwiek problemów z dzieckiem rodzic jest automatycznie powiadamiany i razem opracowujemy koncepcję naprawy zaistniałej sytuacji.

 

 

Serwis pod patronatem portalu wm.pl